• Складання документації з трудових правовідносин: накази, положення про персонал, трудові договори, посадові інструкції, договори про повну матеріальну відповідальність, колективні договори, зобов'язання про конфіденційність та інше проведення аудиту дотримання трудового законодавства на підприємстві;
  • Переведення працівників, скорочення штату, реструктуризація;
  • Трудоустройство иностранцев, разрешения на работу;
  • Компенсационные программы, налогообложение, локальные политики;
  • Увольнения и мирные урегулированиея;
  • Трудовые споры;
  • Урегулирования и досудебная защита в трудовых спорах.