Київ, вул. Льва Толстого, 6, 4 - й поверх, офіс 401

Новини

pdf
12 Жовтня 2020

Експати в приймаючій культури

В умовах всесвітньої глобалізації іноземні фахівці, яких направляють по роботі в іншу країну, займають особливе місце. Питання про їх адаптації та соціалізації цікавить багатьох керівників в Україні і є дуже актуальним.


Команда компанії ABEA Relocation безпосередньо пов'язана з обома сторонами процесу облаштування переїзду в Україні, тому ми вирішили допомогти розібратися в психологічному аспекті. А також пошукати відповіді на питання - що ж формує сприйняття іноземців у приймаючої сторони?

 

foreigner in Ukraine_Cultural differences


Одним з основних зовнішніх факторів, що впливає на рівень адаптації експатів, є культурна дистанція. Чим більше нова культура схожа на рідну, тим менше культурний шок; тим легше знайти спільну мову і прийняти людину в своє коло спілкування. Але якщо експат прибув з більш далекої країни, із зовсім іншого, несхожого культурного середовища, у приймаючої сторони спрацьовує реакція самозахисту, підвищується ступінь недовіри і підозри. Процес адаптації трохи ускладнюється і в підсумку займає більше часу і зусиль.

foreigner in Ukraine_Cultural differences_1


Соціалізація експатів не виключає також вплив співвідношення особистісних характеристик. Наприклад, позитивний взаємозв'язок між експатом і новим соціальним середовищем спостерігається при прояві професійної компетентності, адекватної самооцінки, екстраверсії і віри у власну ефективність. До відкритої та впевненої людини потягнуться інші люди. Експат буде тим джерелом, що випромінює новий досвід і знання.


Фактори, що безпосередньо пов'язані з приймаючою стороною, також мають відчутну частину впливу на встановлення певного ставлення до експатів. Чим вище рівень освіти, більш розвинений населений пункс, наближення регіону проживання до центру культурного розвитку, чим більше фінансовий статус і молодше вік, тим успішніше відбудеться прийняття в суспільство експата.

 

foreigner in Ukraine_Cultural differences_2


Важливо відзначити, що в разі уповільнення культурного розвитку приймаючої сторони, розвивається ксенофобія - страх до «чужому». Це важливе соціальне питання вимагає активних протидій, як на рівні корпоративної етики компанії, так і на рівні кожної окремої особистості. Для запобігання появи ксенофобських ідей в компанії необхідні такі засоби як: популяризація принципів терпимості; заміна страху зацікавленістю до вивчення невідомого, вивчення культури експатів за допомогою розважальних заходів.


Нам пощастило жити в світі, де кожну мить перетинаються тисячі неповторних культурних просторів. Головна задача кожного - навчиться приймати невідоме, толерантно ставитися до різноманіття Всесвіту в усіх її проявах.